Välkomna till landenstad.se

Vårt familjevapen

I fält av silver en störtad blå spets belagd med ett i störtad sparre avskuret varghuvud av silver och nedan åtföjld av två av vågskuror bildade bjälkvis ställda blå kavlar.

Vapnet tecknat av Heraldiske konstnären Thomas Falk

©Vento Vincimus – ”Med hjälp av vinden ska vi segra”